poze

Reclame

Definiţie

 

Inundaţia este fenomenul de acoperire a terenului cu un strat de apă în stagnare sau mișcare, care prin mărimea şi durata sa provoacă victime umane şi distrugeri materiale ce dereglează buna deşfăşurare a activităţilor social-economice din zona afectată.

Inundaţiile pot fi prevăzute, cu excepţia celor instantanee, care se manifestă similar spargerii unui baraj. Astfel, acest tip de dezastru este precedat, de obicei, de intervale mari de prevenire. În funcţie de amploarea lor, inundaţiile pot distruge imobile, poduri și recolte, pot ucide oameni, animale domestice și faună.

 

Inundaţiile ce se produc instantaneu (prin ruperea unui baraj/dig sau ploaie torenţială cu cantitate mare de apă pe unitatea de timp și suprafaţă) sunt provocate de volume extreme de apă ce apar brusc şi curg rapid, acoperind mari suprafeţe.

Datorită instalarii lor rapide, inundaţiile instantanee sunt dificil de prevăzut și le oferă oamenilor puţin timp pentru a scapă în locuri mai înalte și a lua cu ei apă potabilă, alimente, îmbrăcăminte groasă, mijloace de comunicare și alte articole esenţiale pentru asigurarea supravieţuirii.

 

Cauze

Inundațiile pot avea loc în timpul viiturilor, în urma ploilor torențiale, topirii bruște a zăpezilor ,blocarea albiei rȃurilor cu sloiuri de gheaţă etc. Uneori, inundațiile au loc la gura râurilor de câmpie, în urma acțiunii vânturilor care bat dinspre mare, a cutremurelor de pământ submarine etc.

 

Efecte

Inundaţiile pot genera urmãtoarele efecte:

Economice, respectiv distrugeri sau avarii la: obiective industriale, drumuri şi căi ferate, localităţi, magistrale de petrol, apă .

Efecte directe

  • gaze, linii electrice şi de telecomunicaţii, poduri şi podeţe, sectorul zootehnic;
  • Sociale negative: vieţi omeneşti pierdute, evacuarea populaţiei, pericol de epidemii, întreruperea procesului de învăţâmânt, distrugeri de bunuri culturale, provocarea panicii, reducerea ritmului de dezvoltare al zonelor afectate şi diminuarea veniturilor populaþiei;
  • Ecologice negative: degradarea mediului ambiant, poluarea apelor de suprafaţă şi subterane, poluarea solurilor, exces de umiditate, degradarea versanţilor, distrugeri ale florei şi faunei.

 

Efecte indirecte:

 

  • întreruperea proceselor de producţie;
  • întârzieri în livrarea produselor;
  • cheltuieli pentru apărare în timpul inundaţiilor;
  • cheltuieli pentru normalizarea vieţii dupã inundaţii;
  • reducerea exporturilor.