Archives For author

Golul alpin Moldoveanu

Rezervatie naturală de tip mixt: faunistică, floristică, geologică si peisagistică, situată în judetul Arges, pe teritoriul administrativ al comunelor Arefu si Nucsoara.
 

Se afla în teritoriul sudic al Muntilor Făgăras, grupare montană a Carpatilor Meridionali; are o suprafată de 5.000 de hectare si reprezintă golul alpin ce se desfăsoară între Vârful Moldoveanu si Vârful Capra.
 

Este o rezervatie naturală declarată arie protejată prin lege. Cuprinde un relief variat, cu abrupturi stâncoase, lacuri glaciare, căldări suspendate, morene, culmi înclinate, văii, izvoare, păsuni si zone împădurite.
ImageImageImageImage
Peştera Urşilor
 

A fost descoperită în 1975, cu ocazia unei dinamitări executate la cariera de marmură din zonă. Este unul dintre principalele obiective turistice ale Muntilor Apuseni, ea aflându-se în judetul Bihor, în imediata apropiere a localitătii Chiscău, comuna Pietroasa, la o altitudine de 482 m.
 

Interiorul se distinge prin diversitatea formatiunilor de stalactite si stalagmite existente, ca si prin cantitatea impresionantă de urme si fosile ale ursului de cavernă – Ursus spelaeus – care a dispărut în urmă cu 15.000 de ani. Pe lângă acesta au mai fost descoperite si fosile de capră neagră, ibex, leu si hienă de pesteră. La intrarea în pesteră se află un pavilion, compus dintr-o sală de asteptare, casa de bilete, un bar, un mic muzeu speologic si un stand cu suveniruri si obiecte artizanale specifice zonei.
      Cu o lungime de peste 1.500 m, pestera se compune din galerii aflate pe două nivele: prima galerie, cea superioară, în lungime de 488 de metri poate fi vizitată de turisti, iar cea de-a doua, lungă de 521 m este rezervată cercetărilor stiintifice.
 ImageImageImageImage
Cascada Duruitoarea
 

Este un monument al naturii cu regim de arie protejată de interes national situată în Masivul Ceahlău,judetul Neamt pe teritoriul administrativ al comunei Ceahlău. Denumirea cascadei vine de la zgomotul puternic si continuu pe care îl face atunci când are apă multă.
 

Rezervatia are o suprafată de 1 ha, fiind situată la 1.250m altitudine si este formată pe valea Pârâului Rupturii, între abrupturile coborâte dinspre Piatra Ciobanului (est) si Piciorul Schiop (vest).
 ImageImageImageImage
Lacul Ursu
Monument al naturii, situat în judetul Mures, pe teritoriul administrativ al orasului Sovata.
       Rezervatia naturală are o suprafată de 79 ha si reprezintă o zonă formată din aglomerate vulcanice si masive de sare. Lacul Ursu s-a format odată cu prăbusirea unei exploatări de sare, umplută ulterior cu apa păraielor ce coboară de pe versantii din apropiere.
      Masivul de sare din apropierea lacului este acoperit cu un strat argilos pe care se dezvoltă mai multe specii de plante lemnoase (gorun, stejar, molid, fag, pin, cires sălbatic, sânger, păducel, plop tremurător, măr păduret, alun, frasin, paltin) precum si specii ierboase, dintre care: papucul doamnei sau crinul de pădure.
 ImageImageImageImage
Tigăile din Ciucas
 

Rezervatia naturală se află la limita judetului Prahova cu judetul Brasov, în Muntii Ciucas, în partea nordică a statiunii turistice Cheia si se întinde pe o suprafată de 3 hectare.
    Aria naturală reprezintă o zonă din centrul masivului Ciucas, cu un ansamblu neregulat de stâncării, turnuri, stânci, ciuperci de piatră de diferite forme si dimensiuni, formate prin actiunea aerului: înghet-dezghet, vânt, temperatură; precum si prin cea a apei: spălare, siroire, abrupturi calcaroase, goluri alpine, păsuni si pajisti; cu un deosebit interes geomorfologic, floristic si peisagistic.
 ImageImageImageImage
 VA MULTUMESC!
NEAG CRISTINA & POPA ZENOVIA MONICA
CLASA A XI A C
Reclame

INUNDATII

DEFENITIE:CRESTEREA NIVELULUI UNUI RAU CARE DEPASESTE LIMITELE ADMISE.

CAUZE: PRECIPITATII ABUNDENTE, FISURAREA BARAJELOR DE ACUMULARE,TOPIREA ZAPEZII,BLOCAREa ALBIEI RAURILOR  CU SLOIURI DE GHEATA.

EFECTE:DAUNE UMANE , MATERIALE,INFRASTRUCTURA , CONTAMINAREA APEI, MODIFICAREA RELIEFULUI LOCAL

SOLUTII:INDIGUIREA, FORMAREA DE BARAJE NATURALE, INTERZICEREA CONSTRUCTIILOR IN LUNCILE RAURILOE SAU A FLUVIILOR,REALIZAREA UNOR SISTEME DE DRENARE A APEI, IMPADURIREA VERSANTILOR, CREAREA DE LACURIL\ DE ACUMULARE.

ImageImage

ImageImageImageImageImage