Inundaţiile

 

   

Inundaţiile definiţie:

=acoperirea temporară cu apă a unui teren care nu este acoperit în mod obişnuit cu apă.

= este fenomenul de acoperire a terenului cu un strat de apă în stagnare sau mişcare, care prin mărimea şi durata sa provoacă victime umane şi distrugeri materiale ce dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-economice din zona afectată.

 

Inundaţiile sunt consecinţa unor situaţii meteorologice diverse, unele cu caracter întârziat, altele cu caracter imediat.

Cea mai mare parte a marilor inundaţii se produc atunci când cad ploi excesive pe întreg teritoriul unui bazin hidrografic sau, atunci când solul este deja saturat cu apa, de catre ploile anterioare.Image

Inundaţiile instantanee sunt dificil de prevăzut şi le oferă oamenilor puţin timp pentru a scăpa în locuri mai înalte şi a lua cu ei apă potabilă, alimente, îmbrăcăminte groasă, mijloace de comunicare si alte articole esenţiale pentru asigurarea supravieţuirii.Image

 

Cauzele inundaţiilor sunt:

-revărsarea peste maluri a apelor curgătoare

-ploile abudente

-topirea zăpezii

-blocarea albiei râurilor cu sloiuri de gheaţă

-ruperea digurilor

 

 

Metode de prevenire:

 

-îndiguirea apelor

 

-interzicerea construcinţiilor în luncile râurilor

 

-realizarea unor sisteme de drenaj eficiente

 

-împădurirea versanţilor

 

-crearea de lacuri de acumulare pe râuri sau fluvii

 

          Cauze inundaţii – imaginiImage

* Topirea zăpeziiImage

* Blocarea albiei râurilor cu sloiuri de gheaţă

Metode de prevenire:

 

Image

 

Image

*Lac de acumulare

Image

 

 

 

 

 

 

 

Reclame