Gheţarii

               Gheţarul definiţie = este o masă de gheaţă formată în regiunile alpine şi în cele polare,care se deplasează lent sub influenţa gravitaţiei.

Image

Formarea gheţarilor

     În urma acumulării zăpezilor de la an la an se formează straturi suprapuse,care sub influenţa presiunii exercitate de greutatea zăpezii şi a condiţiilor climatice locale,se transformă în gheaţă.Sursa principală de alimentare a gheţarilor o constituie zăpezile care se adună pe versanţi şi pe fundul depresiunilor intramontane.Formarea gheţarilor trebuie sa fie favorizată de o climă umedă cu temperaturi medii sub O grade Celsius.

                                           Image

       Alcătuirea gheţarului

 

                                       Image

                                                                         Gheţar albastru

          Gheţarii se formează în regiunile polare,pe vârfurile munţilor înalţi şi în depresiuni intramontane.Vara,în zilele cu temperaturi pozitive,zăpada,sub influenţa fluxului de căldură,începe să se topească la suprafaţă.O parte din apa rezultată din topire se evaporă,iar altă parte pătrunde în interiorul stratului de zapadă.În timpul nopţii,când temperaturile scad sub 0 grade,suprafata stratului de zăpada îngheaţă formând o „crustă subţire de gheaţă superficială”.

Componentele gheţarului:

         Gheţarul se compune în mod obişnuit din 3 elemente:

1.Zona de acumulareeste zona unde se formează zăpada ingheţată şi care se suprapune pe un bazin de vale existent înainte de instalarea gheţarului.

2.Circul glaciarprezintă o depresiune (excavaţiune) de formă rotundă,unde se adună gheaţa şi care se delimitează de neve printr-o crăpătură circulară numită  rimaye.

3.Limba glaciară  – care se scurge pe o vale până la linia de topire a gheţarului; limba prezintă multe crăpături, numite crevase.

               Sub influenţa forţei de gravitaţie şi de greutate gheţarii alpini se mişcă (curg) de-a lungul văilor şi pantelor montane cu o viteză de 10-300 mm/an efectuând un lucru de distrugere, acumulare şi de depunere a materialului transportat, în final formând morene glaciare.

                   Image         

                                                                                       Zona de acumulare

                                                           Image

                                                                                           Vârf montan 

                                                   Image

                                                                                           Zona polară

                                                  Image

                                                                                 Anatomia gheţarului II